Nadia Justyniarska

Nadia  ma  13 lat.  Od  urodzenia  jest osobą niepełnosprawną, ma Mózgowe Porażenie Dziecięce oraz epilepsje. Jest upośledzona w stopniu znacznym. Od urodzenia jest objęta opieką lekarską oraz rehabilitacją. Nadia jest całkowicie uzależniona od innych osób. Jest uśmiechniętą dziewczynką, która nie chodzi, nie siedzi oraz nie mówi. W 2019 roku miała operację nóg – z powodu wielopoziomowych przykurczy kończyn dolnych. Jej stan wymaga ciągłej rehabilitacji.

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem „dla Nadii Justyniarskiej” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Nadii Justyniarskiej

Pozostali podopieczni